James Price, Chief Executive, Transport for Wales, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

12th December, 2018, 7:30 am, Sophia Gardens Cardiff Stadium

James took up the post of Chief Executive at Transport for Wales in January 2018 after a period of two years in which he was Chair of Transport for Wales during its start-up phase.

James was Deputy Permanent Secretary at the Welsh Government and was the additional accounting officer for Economy, Transport, Skills and Natural Resources, leading a team of around 2,500 Civil Servants until the end of 2017.

James started his career in Civil engineering contracting before moving into the Civil Service.  James is a professional Economist by training and background having held a number of different roles across the UK with the Welsh Government, the UK Government and with Government-owned Agencies in Wales and England.  Since 2007, James has held responsibility for infrastructure delivery for the Welsh Government, firstly as Director for Transport and subsequently as Director General and Deputy Permanent Secretary.

Dechreuodd James fel Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru ym mis Ionawr 2018 wedi dwy flynedd fel Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru yn ystod ei gyfnod sefydlu.

Bu’n Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru cyn hynny, ac yn swyddog cyfrifyddu ychwanegol ar gyfer Grŵp yr Economi, Trafnidiaeth, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, gan arwain tîm o ryw 2,500 o weision sifil tan ddiwedd 2017.

Dechreuodd James ei yrfa ym myd contractio peirianneg sifil cyn ymuno â’r gwasanaeth sifil. Mae wedi’i hyfforddi fel economegydd, ac mae ganddo gefndir health yn y maes hwnnw ar ôl dal sawl swydd wahanol ledled y DU gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth y DU ac Asiantaethau’r Llywodraeth yng Nghymru a Lloegr. Ers 2007, James sy’n gyfrifol am waith cyflenwi seilwaith Llywodraeth Cymru, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr

Book Now

029 20 838 310 / 029 20 686 187

Effective. 46-48 Cardiff Road, Llandaff, Cardiff, CF5 2DT

[email protected]

Designed by Stills | Privacy Policy